Spletna stran citycenterpohorje.si uporablja piškotke za za spremljanje analitike (Google Analytics). Ali se strinjate z njihovo uporabo?
Lokacija objekta
Poslovna stavba bo locirana neposredno ob zahodni obvoznici, ki je povezava med najhitreje razvijajočim se predelom mesta pod Pohorjem in centrom mesta.
Velika prednost je tudi da je le 200 m naprej na isti strani ceste drug največji nakupovalni center v mestu – Q-landia. V kratkem je tudi predvidena priključitev tega dela hitre ceste na južni del in s tem neposredno na avtocesto, s čimer bo še povečana frekfenca vozil, že sedaj pa teče mimo večina prometa v smeri Dravograda.
 
Lokacija zagotavlja prepoznavnost in vidnost ter zagotovljen neposreden dostop iz hitre ceste kar omogoča lahek dostop za vaše stranke, kakor tudi hiter dostop na cesto za vse uporabnike te sodobne poslovne stavbe.

Location

Office building will be located directly on the western Maribor bypass, which is connection between the fastest developing part under Pohorje and city center. Main advantage of this location is that our building is just 200 m away from second biggest shopping center in Maribor – Qlandia. In shor period is also planned construction of south bypass, over which will western bypass be connected directly on motorway network Graz-Ljubljana-Zagreb and that means increased frequency of vehicles. Currently, already runs past this location most of the traffic in the direction of Dravograd.

Location ensures recognisability and visibility and is directly accessible from highway, which provides easy access for your customers and also easy access to the road for all users of this modern office building.
Oglejte si City Center Pohorje na večjem zemljevidu.